عملکرد دستگاه تصفیه هوا با ازن

نحوه کار دستگاه تصفیه هوا با ازون

دستگاه های تصفیه هوایی که با ازون (همان اکسیژن فعال) کار می کنند،هوای محیط را به داخل دستگاه ،کشیده و با تکنولوژی پلاسمای سرد و تخلیه انرژی، مولکول های اکسیژن هوا را می شکند و طی یک فرایند طبیعی آ آنها را به ازون تبدیل می کند و در فضا رها می کند.

جالب است بدانید که اوزون به تنهایی هویت ندارد یعنی اینکه بسیار سریع با آلاینده های اطراف ، پیوند تشکیل می دهد و ساختار آن ها را تجزیه و اکسید می کند.سپس اتم های اکسیژن ، با هم پیوند تشکیل می دهند و دوباره تبدیل به اکسیژن می شوند.

دقیقا مثل وقوع رعد و برق. در اثر رعد و برق، انرژی تخلیه شده و مولکول های اکسیژن هوا می شکنند و هوا را ضدعفونی می کند.

برخی دستگاه های تصفیه هوا با الگو برداری از این شاهکار خلقت ، هر گونه بوی بدو نامطبوع ، میکرو ارگانیسم های مضر موجود در هوا، وآلودگی های محیط را پالایش می کنند.
اما نکته مهم و حایز اهمیت این است که اگر مقدار ازون تولید شده بیشتر از حد استاندارهای تعریف شده باشد، خود می تواند عاملی جهتی مسمومیت و ناراحتی های ریوی گردد.

عملکرد دستگاه تصفیه هوا با ازن

بنابراین توصیه می شود که از دستگاه های تصفیه هوا با قابلیت تولید ازون، در فضاهای بزرگتر استفاده شود و در فضای های بسته و کوچکتری مانند اتاق ها ، ازین تصفیه کننده هوا استفاده نشود.

پاسخ دهید

لطفا نظر خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید