انواع فیلتر دستگاه تصفیه هوا
انواع فیلتر های دستگاه تصفیه هوا فیلتر دستگاه تصفیه هوا یعنی مغز دستگاه. دستگاه های تصفیه هوا دارای فیلترهایی هستند که برای خرید یک دستگاه خوب تصفیه هوا باید آنها را بشناسید. انواع فیلترهای دستگاه تصفیه هوا: ۱) پیش فیلتر ( pre-filter ): پیش فیلتر،اولین فیلتر یک دستگاه تصفیه هوا می باشد. این فیلتر قابلیت شستشو دارد . پیش فیلتر می تواند ذرات ریز...
عملکرد دستگاه تصفیه هوا با ازن
نحوه کار دستگاه تصفیه هوا با ازون دستگاه های تصفیه هوایی که با ازون (همان اکسیژن فعال) کار می کنند،هوای محیط را به داخل دستگاه ،کشیده و با تکنولوژی پلاسمای سرد و تخلیه انرژی، مولکول های اکسیژن هوا را می شکند و طی یک فرایند طبیعی آ آنها را به ازون تبدیل می کند و در فضا رها می کند. جالب...
نکات مهم در خرید دستگاه تصفیه هوا
دستگاه تصفیه هوا و نکات مهم هنگام خرید هنگام خرید دستگاه تصفیه هوا به چه نکاتی توجه کنیم؟ امروزه،با توجه به افزایش آلودگی هوا و امراض ناشی از آن، خرید دستگاه تصفیه هوا بسیار ضروری به نظر می رسد. آلودگی هوا در فصل سرما ، به دلیل پدیده وارونگی ، حاد تر می شود. لذا  تنفس را برای همه افراد جامعه سخت...
 بهترین گیاهان تصفیه کننده هوا از نظر ناسا در طی سالهای اخیر، با افزایش آلودگی هوای شهرهای بزرگ و حتی برخی شهرای کوچک، شاهد انواع و اقسام تبلیغات دستگاه های تصفیه هوا هستیم.البته این دستگاهها در جای خود بسیار خوب و مفید می باشند. در اینجا می خواهیم دستگاه تصفیه هوای ارگانیکی را معرفی کنیم که بدون استفاده از برق یا...